ԲԱՆԿ

ԲԱՆԿ


Անել ավանդ
B դուրս գալը
C կանխիկ գումար
D ստանալ ճանապարհորդի ստուգումներ
E բացել հաշիվ
F վարկի դիմաց
G փոխարժեքը

1 ավանդի կափարիչ
2- ի հեռացման սղոց
3 ստուգում
4 ճանապարհորդի ստուգում
5 բանկային գիրք / ուղեցույց
6 ATM քարտ
7 վարկային քարտ
8 (բանկային) պահոց
9- ի պահոց
10 հեռագիր
11 անվտանգության պահակ
12 բանկոմատ (մեքենա) / կանխիկացման մեքենա
13 բանկի սպա