ԴՐԱՄԱԿԱՆ

ԴՐԱՄԱԿԱՆ

Մետաղադրամներ

անուն

Արժեք

Գրված է `

1 տուգանք
2 նիկել
3 ժամ
4 եռամսյակ
5 կես դոլարը
6 արծաթե դոլար
մեկ տոկոս
հինգ ցենտ
տասը ցենտ
քսանհինգ ցենտ
հիսուն ցենտ
մեկ դոլար
1c $ .01
5c $ .05
10c $ .10
25c $ .25
50c $ .50
$ 1.00

Արտարժույթ

անուն

Երբեմն ասում ենք `

Արժեք

Գրված է `

7 (մեկ) դոլարով օրինագիծ
8 հինգ դոլարով օրինագիծ
9 տասը դոլարով օրինագիծ
10 քսան դոլարի օրինագիծ
11 հիսուն դոլարով օրինագիծ
12 (մեկ) հարյուր դոլարի օրինագիծ
մեկ
հինգը
տասը
քսան
հիսուն
հարյուր
մեկ դոլար
հինգ դոլար
տասը դոլար
քսան դոլար
հիսուն դոլար
հարյուր դոլար
$ 1.00
$ 5.00
$ 10.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 100.00